خبر
خبر

نشست بررسی مشکلات دبستان استثنایی مهریز برگزارشد

نشست بررسی مشکلات دبستان استثنایی مهریز برگزارشد


در راستای اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش مهریز نشست بررسی مشکلات دبستان استثنایی انفاق مهریزدر محل فرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در راستای اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش مهریز با حضور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری مهریز مدیر آموزش  و پرورش استثنایی استان، ،شهردار، مدیران آموزش و پرورش،بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان مهریز و دیگر مسئولین جلسه بررسی مشکلات مدرسه انفاق مهریز در محل فرمانداری برگزارشد.

توسعه فضای اموزشی مدرسه انفاق ،خرید دستگاه کپی  و خرید تبلت،قول مساعدت شهرداری درخصوص ایاب و ذهاب دانش آموزان، مشارکت در ساخت ساختمان جدید ،فضا سازی و زیباسازی  توسط شهرداری، تامین کمکهایتوانبخشی و دارویی  دانش آموزان توسط اداره بهزیستی  از مهم ترین مصوبات این جلسه بود.

 

آدرس کوتاه :