نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست حوزه استثنایی مهریز برگزار شد

نشست حوزه استثنایی مهریز برگزار شد


نشست حوزه استثنایی مهریز با حضور کارشناسان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد برگزار شد.

نشست حوزه استثنایی مهریز با حضور  کارشناسان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در دفتر مدیریت برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد مسائل و مشکلات  حوزه استثنایی شهرستان و دبستان استثنایی انفاق مهریز مورد بررسی قرار گرفت.