نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست ستاد انتخاب رشته کنکور سراسری در مهریز برگزار شد

نشست ستاد انتخاب رشته کنکور سراسری در مهریز برگزار شد


دومین نشست ستاد انتخاب رشته کنکور سراسری در مهریز برگزار شد

مدیر آموزش و پرورش در این نشست با بیان اهمیت انتخاب ررشته گفت: نتیجه و حاصل زحمات دوازده ساله دانش آموزان با انتخاب رشته کنکور سراسری گره خورده است که این  مهم جدیت اعضاء ستاد و پیگیریهای لازم توسط ایشان را می رساند.

سید علی کارآموز موضوعاتی نظیر اعتماد سازی نسبت به دانش آموزان وخانواده ها،انتخاب مشاورین متخصص، مشاور ویژه هنر و زبان، تهیه سی دی انتخاب رشته وتوزیع بین دانش آموزان در روز همایش،تدارک مراکزی برای استفاده دانش آموزان از نرم افزار انتخاب رشته را یادآور شد.                                                                                                     

وی در پایان خواستار برگزاری همایش تخصصی مناسب با ارائه مطالب اصلی ومفید موثر در انتخاب رشته در شهرستان گردید.

معاونت فرهنگی و پرورشی مدیریت نیز ضمن خیر مقدم وخوش آمد به اعضای جلسه هدف از تشکیل جلسه را برنامه ریزی مناسب جهت انتخاب رشته کنکور بیان نمود واز حاضرین خواست با توجه به حساسیت موضوع توجه خاصی به این مطلب داشته باشند.

هدایت دهقانیزاده موضوعات انتخاب مکانهای پایگاه انتخاب رشته،مشاورین مراکز،همایش توجیهی برای دانش آموزان واولیای آنها،جلسه توجیهی مشاورین مرکز،تبلیغات پایگاهها ودعوت دانش آموزان توسط مدارس را از جمله برنامه های مورد نظر اعلام واز حاضرین خواست تا نقطه نظرات خود را پیرامون این مسائل بیان نمایند.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه نظرات خود را پیرامن مسائل مطرح شده بیان نمودند و تصمیمات لازم گرفته شد