نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای آموزش وپرورش مهریز برگزار شد

نشست شورای آموزش وپرورش مهریز برگزار شد


یکصدوهفتادوهشتمین نشست شورای آموزش وپرورش مهریز در اتاق جلسات مدیریت برگزارشد

یکصدوهفتادوهشتمین نشست شورای آموزش وپرورش مهریز با حضور اعضاء در اتاق جلسات مدیریت برگزارشد

برنامه های مدیریت جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، تشریح دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی آینده،ارتقاء سطح دانش فرهنگیان و پیش بینی خدمات رفاهی و معیشتی آنان و برنامه ریزی جهت تعمیر،تجهیز،بهسازی وزیباسازی مدارس در فصل تابستان از مهم ترین مواردمطرح شده در این نشست بود.