نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای آموزش وپرورش مهریز برگزار شد

نشست شورای آموزش وپرورش مهریز برگزار شد


با محوریت پروژه مهر 96
یکصدوهشتادمین نشست شورای آموزش وپرورش مهریز با محوریت پروژه مهر96 در اتاق جلسات مدیریت برگزارشد.

 نشست شورای آموزش وپرورش مهریز با محوریت پروژه مهر 96 با حضور اعضاء در فرمانداری مهریز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز بررسی شیوه نامه پروژه مهر96، برنامه ریزی و اقدام جهت تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی وتوسعه و تکمیل پروژه های نیمه تمام،بحث و تبادل نظر پیرامون هدایت تحصیلی، ساماندهی فضاهای آموزشی و پرورشی و ارائه گزارش از ستاد ثبت نام دانش آموزان از مهم ترین موارد مطرح شده در این نشست بود.