نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک با خیر بزرگوار دکتر فروزان نیا برگزار شد

نشست مشترک با خیر بزرگوار دکتر فروزان نیا برگزار شد


نشست مشترک با خیر بزرگوار دکتر فروزان نیا در مرکز رفاهی فرهنگیان مهریز برگزار شد

نشست مشترک فی مابین مدیریت آموزش و پرورش مهریز و خیر بزرگوار آقای دکتر فروزان نیا در راستای تفاهم نامه همکاری و پشتیبانی از دانش آموزان ساعی وکوشای شهرستان و ارائه برنامه های جناب دکتر جهت اجرای مطلوب وبررسی اجرای هرچه بیشتر موارد مندرج در تفاهم نامه مذکور در سال تحصیلی جاری برگزار شد.