نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هماهنگی مدیران مدارس اسکان میهمانان نوروزی در مهریز برگزار شد

نشست هماهنگی مدیران مدارس اسکان میهمانان نوروزی در مهریز برگزار شد


نشست هماهنگی مدیران مدارس اسکان میهمانان نوروزی در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر اداره آموزش و پرورش مهریز در این نشست با اشاره به اینکه عوامل ستاد اسکان میهمانان نوروزی در برخورد با میهمانان نوروزی سفیران فرهنگی شهرستان هستند، بر اهمیت پذیرش مناسب میهمانان نوروزی در مهریز تأکید کرد.
 
سید علی کارآموز حضور موثر در آموزشگاه، آماده سازی مدارس، برخورد مناسب و شایسته با مهمانان نوروزی، رعایت نكات بهداشتی و ایمنی در مدارس و انجام تبلیغات لازم را از مهم ترین وظایف مدیران مدارس  عنوان نمود.
  وی
اظهار امیدواری كرد كه آموزش و پرورش مهریز امسال نیز بتواند میزبان شایستهای برای مهمانان نوروزی به ویژه فرهنگیان محترم باشد.
طبائی فرد معاونت پشتیبانی و میربلوکی دبیر ستاد و کارشناس تعاون و امور رفاهی اداره آموزش و پرورش مهریز نیز در این نشست مطالب و نکات لازم را که باید توسط مدیران مدارس رعایت شود یادآور شدند.