نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کتابخوان ویژه دانش آموزان ابتدایی در دبستان شاهد دانش مهریز برگزار شد

نشست کتابخوان ویژه دانش آموزان ابتدایی در دبستان شاهد دانش مهریز برگزار شد


به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش
به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش نشست کتابخوان ویژه دانش آموزان ابتدایی در دبستان شاهد دانش مهریز برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش و در سومین روز از گرامیداشت این هفته نشست کتابخوان ویژه دانش آموزان ابتدایی در دبستان شاهد دانش مهریز برگزار شد.