نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کتابخوان ویژه دانش آموزان ابتدایی در دبستان شاهد دانش مهریز برگزار شد

نشست کتابخوان ویژه دانش آموزان ابتدایی در دبستان شاهد دانش مهریز برگزار شد


به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش
به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش نشست کتابخوان ویژه دانش آموزان ابتدایی در دبستان شاهد دانش مهریز برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش نشست کتابخوان ویژه دانش آموزان ابتدایی در دبستان شاهد دانش مهریز برگزار شد.

در این نشست که با همکاری اداره کتابخانه های عمومی مهریز برگزار شد تعداد ی از کتابخوانان دانش آموز به معرفی خوانده های خود پرداختند.

هدف نشست کتاب خوان، احیای کتاب خوانی و علاقمند کردن جامعه به مطالعه است.