نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش مهریز برگزار شد

نشست کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش مهریز برگزار شد


با حضور رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
نشست کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش مهریز با حضور رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

نشست کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش مهریز با حضور رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در این نشست دادآفرین رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد درخصوص دستورالعمل ساماندهی مدرسه محور و شرایط اجرای آن در سال تحصیلی آینده جهت اجرای دستورالعمل پروژه مهر 97 و بازگشایی باشکوه در سطح مدارس توضیحات لازم را به اعضا ارائه داد.