نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نماز جماعت ظهر و عصر به امامت امام جمعه شهرستان در دبیرستان علیرضا بیک مهریز برگزار شد

نماز جماعت ظهر و عصر به امامت امام جمعه شهرستان در دبیرستان علیرضا بیک مهریز برگزار شد


نماز جماعت ظهر و عصر به امامت امام جمعه شهرستان در دبیرستان روستایی علیرضا بیک مهریز برگزار شد

 نماز جماعت ظهر و عصر به امامت امام جمعه شهرستان در دبیرستان روستایی علیرضا بیک خورمیز مهریز برگزار شد.

 دانش آموزان دبیرستان روستایی علیرضا بیک خورمیز مهریز نماز جماعت ظهرو عصر خود را به امامت امام جمعه شهرستان برگزار نمودند.