نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه کار وفناوری در مدارس مهریز افتتاح شد

نمایشگاه کار وفناوری در مدارس مهریز افتتاح شد


نمایشگاه کار وفناوری با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز ، بخشدار و جمعی از دانش آموزان در مدرسه صادقی نژاد روستای سریزد این شهرستان افتتاح شد

در این جشنواره که به مدت یک هفته دایر و برای بازدید علاقه مندان آزاد است،  دست ساخته دانش آموزان شامل ، خیاطی ، گلدوزی ، منجوق دوزی ، منبت کاری و کار و فناوری وجود دارد.
ایجاد انگیزه ، شور و شوق در بین دانش آموزان برای انجام فعالیت های جانبی فرهنگی و هنری ، رقابت سازنده بین آنها و شکوفایی استعدادها از هدف های برپایی نمایشگاه است .