خبر
خبر

هفته مدارس و مراکز غیر دولتی گرامی باد

هفته مدارس و مراکز غیر دولتی گرامی باد


هفته مدارس و مراکز غیر دولتی بر موسسین محترم گرامی باد

هفته مدارس و مراکز غیر دولتی ، بر موسسان محترم و همه عزیزانی که در  مدارس

و مراکز غیردولتی ،برای اعتلای فرهنگ و دانش فرزندان این مرز و بوم تلاش می کنند گرامی باد.

آدرس کوتاه :