نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش اختلالات یادگیری در مهریز برگزار شد

همایش اختلالات یادگیری در مهریز برگزار شد


همایش اختلالات یادگیری و راههای برخورد با آن ویژه مدیران و معلمین ابتدایی با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز در کانون شهید کشاورزی شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در این همایش که مدیران و معلمین مدارس ابتدایی شهرستان حضور داشتند خانم کمالی به بررسی مسائل دانش آموزان با نیازهای ویژه پرداخته و ویژگیهای خاص این گروه و مسائل و مشکلات آنان و راههای برخورد با آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

در پایان به سوالات شرکت کنندگان در همایش توسط کارشناس برنامه پاسخ داده شد.