نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی مدیران مدارس مهریز برگزار شد

همایش توجیهی مدیران مدارس مهریز برگزار شد


در راستای اجرای پروژه مهر 98
در راستای دستورالعمل پروژه مهر 98 همایش توجیهی مدیران مدارس مهریز پیرامون دستورالعمل ثبت نام با حضور رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در راستای اجرای دستورالعمل پروژه مهر 98 همایش توجیهی مدیران مدارس مهریز پیرامون دستورالعمل ثبت نام با حضور رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و مدیر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این همایش ضمن تقدیر و تشکر اززحمات یک ساله  مدیران مدارس بر رعایت مفاد دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان درمحدوده های جغرافیای مدارس و نظارت مستمر بر ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 99-۹8تاکید نمود.

محمدرضا برزگری با اشاره به اینکه دستورالعمل ثبت‌نام در مدارس هرساله از طریق وزارت آموزش‌وپرورش  ارسال می‌شود، گفت: آموزش و پرورش استان  نیز دستورالعمل ثبت‌نام را به ادارات شهرستان‌ها و مناطق ارسال نموده است.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل ثبت‌نام، ستاد ثبت‌نام در اداره کل آموزش‌وپرورش استان یزد، ادارات شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تشکیل می‌شود، و افرادی با مقاطع مشخص برای نظارت بر امر ثبت‌نام مشخص می‌شوند و از زمان ثبت‌نام تا پایان ثبت‌نام بر مدارس و امر ثبت‌نام نظارت دارند.

وی تصریح کرد: در فرم‌های نظارت که در اختیار ناظرین قرار داده می شود اگر مدارس دستورالعمل را رعایت نکرده باشند، پیگیری و نهایتاً فرم‌ها به وزارت آموزش‌وپرورش ارسال می‌شود.

برزگری  با اشاره به اینکه همواره موضوع ثبت نام دانش آموزان از دغدغه های جدی والدین می باشد گفت: همه تلاش ما این است که با تکریم ارباب رجوع و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه شرایط مناسبی را برای ثبت نام دانش آموزان فراهم آوریم.

وی در پایان با اشاره به اینکه اگر اولیاء دانش آموزان درزمینهٔ ثبت‌نام، هزینه ثبت‌نام، عدم پذیرش ثبت‌نام و اخذ وجه شکایاتی داشته باشند، می‌توانند به واحد ارزیابی عملکرد ادارات مراجعه کنند که قطعاً رسیدگی می‌شود و تلفن‌های ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش‌وپرورش و شهرستان‌ها در مدارس نصب‌شده است.

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این گردهمایی پس از ارائه گزارشی از روند فعالیتهای ستاد ثبت نام در خصوص محدوده بندی مدارس ، انجام بازرسی از روند ثبت نام در مدارس صحبت کرد.

در ادامه به سوالات مدیران مدارس درخصوص دستورالعمل ثبت نام پاسخ داده شد.