نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی مربیان پیش دبستانی مهریز برگزار شد

همایش توجیهی مربیان پیش دبستانی مهریز برگزار شد


با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

همایش توجیهی ویژه مربیان و اولیای دانش آموزان مراکز پیش دبستانی مهریزبا حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در کانون شهید کشاورزی برگزار شد.