نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی پروژه مهر ویژه مدیران مدارس مهریز برگزار شد

همایش توجیهی پروژه مهر ویژه مدیران مدارس مهریز برگزار شد


پروژه مهر 98
در آستانه بازگشایی مدارس همایش توجیهی پروژه مهر ویژه مدیران مدارس مهریز برگزار شد.

در آستانه بازگشایی مدارس همایش توجیهی پروژه مهر ویژه مدیران مدارس مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز همایش توجیهی پروژه مهر ویژه مدیران مدارس مهریز با حضور مدیر آموزش و پرورش با محوریت هماهنگی جهت بازگشایی_مدارس در سال تحصیلی جدید و ویژه برنامه روزآغازین و نواخته شدن زنگ بازگشایی ، در سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد.