نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش پروژه مهر ویژه متصدیان خدمات مدارس در مهریز برگزار شد

همایش پروژه مهر ویژه متصدیان خدمات مدارس در مهریز برگزار شد


در راستای برنامه های آموزش و پرورش مهریز جهت پروژه مهر95 و بازگشایی باشکوه مدارس همایش توجیهی پروژه مهر ویژه متصدیان خدمات مدارس مهریز برگزار شد.

معاون پشتیبانی مدیریت در این همایش با تقدیر از زحمات و تلاشهای خادمین مدارس نکاتی را در خصوص آماده سازی آموزشگاه ها برای شروع سال تحصیلی جدید بیان نمود.

سید علیرضا طبایی فرد با بیان شرح وظایف خدمتگزاران  وسرایداران  مدارس توجه به نظافت و امور بهداشتی محیط آموزشگاه، توجه ویژه به امور امنیتی مدارس، همکاری فعال با ستاد پروژه مهر و تاکید بر تکریم ارباب رجوع به ویژه دانش آموزان و اولیاء آنان وکارکنان آموزشگاهها را خواستار شد.

وی ايجاد رضايت در مدارس را از ديگر تاثيرات متصدیان خدمات  دانست و افزود: رضايت و يا عدم رضايت مسئولان، دانش‌آموزان و والدين آنان نيز تا حدود زيادي به نوع برخورد و رفتار خدمتكاران مدارس بستگي دارد.

وی  نظم و هماهنگي در كارها را بسيار ضروري خواند و از متصدیان خدمات مدارس خواست با انجام وظایف خود این مدیریت را در بازگشایی باشکوه مدارس در راستای  پروژه مهر93 یاری نمایند.