خبر
خبر

همایش پیشکسوتان فرهنگی مهریزبرگزار شد

همایش پیشکسوتان فرهنگی مهریزبرگزار شد


به مناسبت بزرگداشت مقام معلم همایش تجلیل از پیشکسوتان فرهنگی شهرستان مهریز در مجموعه گردشگری سروستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، مدیر آموزش و پرورش مهریز در این همایش که پیشکسوتان فرهنگی سالهای 1398الی 1400 حضور داشتند گفت: معلمان سال های با ارزش عمر خود را صرف تربیت آینده سازان کشور می نمایند از این رو پس از پایان خدمت همانند گنیجینه های ارزشمند در خدمت جامعه هستند.
سیدکاظم حسینی المدواری ، پیشکسوتان عرصه آموزش و پرورش را مغز متفکر دستگاه تعلیم و تربیت دانست و گفت: باید شان و جایگاه زحمتکشان این عرصه حفظ و خدمات آنان در جامعه تبیین شود

وی با بیان اینکه شأن و عزت معلم و پیشکسوتان عزیز فرهنگی در جامعه ما نظیر و مانندی ندارد، افزود: شما معلمین پیشکسوت افتخار جامعه هستید.

وی تصریح کرد: پیشکسوتان فرهنگی از جمله ظرفیتهای گرانبهای عرصه تعلیم و تربیت هستند و آموزش و پرورش همیشه نیازمند تجربه و رهنمودهای این عزیزان است.
رییس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش مهریز نیز در این همایش گفت: اگر امروز حرفی برای گفتن داریم، از بزرگواری و بخشش بی مانند پیشکسوتان فرهنگی عزیزمان است و خود را مدیون محبت و ایثار مثال زدنی فرهنگیان والا مقام می دانیم.
سید جلیل عقیلی افزود: برای پیشبرد اهداف عالی آموزش و پرورش باید از پیشکسوتان بهره جست و با ارتباط پیوسته ومداوم با آنان از تجارب خوب و اندوخته پربهای آنان استفاده کرد و امیدواریم بتوانیم قدم های مثبت وماندگاری برای این عزیزان برداریم.

اجرای موسیقی سنتی و بیان خاطرات توسط پیشکسوتان از دیگر برنامه های اجراء شده در این مراسم بود.
 

آدرس کوتاه :