نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همه توان خود را برای اعتلا و شکوه بیشتر آموزش و پرورش شهرستان به کار گیریم.

همه توان خود را برای اعتلا و شکوه بیشتر آموزش و پرورش شهرستان به کار گیریم.


مدیر جدید آموزش و پرورش مهریز در اولین نشست شورای اداری:
مدیر جدید آموزش و پرورش مهریز در نشست شورای اداری که با حضور کارکنان اداری برگزار شد گفت: همه توان خود را برای اعتلا و شکوه بیشتر آموزش و پرورش شهرستان به کار گیریم.

مدیر جدید آموزش و پرورش مهریز در نشست شورای اداری که با حضور کارکنان اداری برگزار شد گفت: همه توان خود را برای اعتلا و شکوه بیشتر آموزش و پرورش شهرستان به کار گیریم.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز جلسه شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان مهریز با حضور مدیر آموزش و پرورش و کارکنان اداری در محل نمازخانه مدیریت برگزار شد .
مدیر آموزش و پرورش مهریز در این نشست گفت: همه توان خود را برای اعتلا و شکوه بیشتر آموزش و پرورش شهرستان به کار گیریم.
سید کاظم حسینی المدواری افزود: با تعامل و همکاری همه کارکنان از تمام ظرفیت و بضاعت شهرستان برای رشد و تعالی دانش آموزان در عرصه تعلیم و تربیت استفاده می کنیم .
وی افزود: امیدوارم با تلاش و انگیزه مضاعف شما همکاران  در پیگیری امورات محوله در پیشگاه خداوند سربلند باشیم .

در ادامه همکاران اداری به بیان مسائل و مشکلات مدیریت و نظرات و پیشنهادات خود جهت بهبود امور پرداختند.