خبر
خبر

پاسخگویی به درخواست های مردمی در حوزه آموزش و پرورش

پاسخگویی به درخواست های مردمی در حوزه آموزش و پرورش


همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری به استان یزد،معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در یزد پاسخگوی درخواست های مردمی در حوزه آموزش و پرورش خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ با توجه به سفر ریاست محترم جمهور به استان یزد، دکتر قاسم احمدی لاشکی،معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با حضور در اداره کل آموزش و پرورش استان طی روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر پاسخگوی درخواست های مردمی در حوزه آموزش و پرورش خواهد بود.

 

آدرس کوتاه :