نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین جلسه شورای پروژه مهر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد

پنجمین جلسه شورای پروژه مهر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد


پنجمین جلسه شورای پروژه مهر آموزش و پرورش مهریز با حضور اعضا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز معاون آموزشی آموزش و پرورش مهریزدر این نشست  با تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته آز آغاز فعالیت شورا گفت: اعضاء ستاد تمام تلاش خود را معطوف به ایجاد فضايي با نشاط نمایند تا هم معلمان و هم دانش آموزان در اول مهر با خاطري آسوده و خيالي راحت پا به عرصه ي تعلیم و تربیت بگذارند .

عباس زارع بیدکی  افزود: باید با بهره گيري ازتمامي امكانات موجود و بكارگيري نقطه نظرات ، پيشنهادات و راهكارهاي سازنده ی صاحب نظران اعم از همكاران محترم اداري و آموزشي ، مديران محترم مدارس ، اولياي محترم دانش آموزان و در جهت بازگشايي به موقع مدارس و هدايت نيروي انساني و امكانات موجود تلاش هاي وافري صورت گیرد .

اجرای طرح المان شهری پروژه مهر در میدان شهید صدوقی، ادامه تشکیل جلسات منظم کارگروههای مختلف، صرفه جویی و استفاده بهینه از تمامی امکانات، درج اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در ارتباط با اجرای پروژه مهر در سایت مدیریت و ارسال صورتجلسات واقدامات انجام شده به صورت مکتوب و مصور به دبیرخانه ستاد از مهم ترین مصوبات این نشست بود.