نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان :

پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان :


وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته پیوند اولیاء و مربیان در مهرماه سال 97، پیامی صادر کرد

پیوند نماد همدلی و همراهی، مشارکت و همکاری دو نهاد اصلی تربیت یعنی خانه و مدرسه است، زیر ساخت مشارکت خانه و مدرسه برای توسعة کمی و کیفی آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان انجمن اولیاومربیان است ، به کمک این بستر قانونمند و مبتنی بر مشارکت مشورتی ، فکری و مهارتی اولیاومربیان و تبیین نقش و جایگاه خانواده در آموزش‌وپرورش می‌توان در مسیر پیشرفت و توسعة علمی گام برداشت.

ایجاد عدالت آموزشی، تحول درنظام تعلیم و تربیت ، افزایش کیفیت در برون‌دادهای آموزشی‌وپرورشی دانش‌آموزان و تقویت امر مدرسه محوری بدون مشارکت و همراهی خانواده راه به جایی نخواهد برد . مدرسه محوری یکی از مهمترین راهکارهای آموزش‌وپرورش برای رهایی از مشکلات موجود و پیش زمینة ورود آموزش‌وپرورش به نظام آموزشی پیشرفته است که با همکاری و مشارکت خانواده و پیش‌بینی نقش‌های محوری ، فاخر و در خور شان والدین سرعت بیشتری می‌یابد. والدین با مشارکت در اموری هم‌چون برنامه‌ریزی ، همکاری و مشارکت در اجرای برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای فرایندها می‌توانند یاران مطمئنی برای مدیران مدارس در امر مدرسه محوری باشند؛ بنابراین از مدیران مدارس می‌خواهم که با تشکیل مستمر نشست‌های انجمن اولیاومربیان و کارگروه‌های تخصصی و مهارتی نسبت به سازماندهی والدین داوطلب ، ماهر ، متخصص و خلاق برای مشارکت در ادارة مدرسه بکوشند ، زیرا در سایة همکاری و بهره‌مندی از جمعیت میلیونی والدین می‌توان به اهداف عالی نظام تعلیم‌ و تربیت رسید.

وزارت آموزش‌وپرورش در راستای تأکید ریاست محترم جمهوری در آیین بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جاری مبنی بر کوتاه کردن فاصلة خانه و مدرسه ، مصمم است زمینه‌های همسویی و همراهی اولیاومربیان را در پیشبرد اهداف تربیتی بیش از پیش فراهم کند.

یکی از خواسته‌های اساسی خانواده ،آموزش مهارت‌های اجتماعی و شغلی به دانش‌آموزان برای ورود به اجتماع و پذیرش مسئولیت‌های خطیر شهروندی ، حرفه‌ای ، تشکیل خانواده و مشارکت در ادارةکشور است.برای رسیدن به این هدف ،همراهی و مشارکت نهاد خانواده امری اجتناب ناپذیر است ، والدین آگاه ، دانا و آشنا به حقوق ، تکالیف و وظایف شهروندی همراهان تواناتری برای آموزش‌وپرورش هستند، از این جهت ضروری است ارائة آموزش های مورد نیاز خانواده متناسب با اقتضائات روز مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

از همکاران خود در همة حوزه‌های آموزش‌وپرورش به ویژه انجمن اولیاومربیان و مدیران مدارس می‌خواهم زمینه‌ای ایجاد کنند که والدین گرامی بتوانند نقش تربیتی خود را به نحوی مؤثرایفا کنند و از ظرفیت کم نظیر آنان در قالب تشکیل کارگروه‌های تخصصی استفاده شود.

در این فرصت مغتنم فرا رسیدن هفتة بزرگداشت پیوند اولیا ومربیان را به حضور شما اولیای، محترم و مربیان عزیز تبریک می‌گویم و امیدوارم در پرتو همکاری و هم‌فکری اولیاومربیان در مدارس ، شاهد شکوفایی و سر بلندی فرزندان این مرز و بوم باشیم.