خبر
خبر

پیشکسوتان فرهنگی؛ مغز متفکر دستگاه تعلیم و تربیت

پیشکسوتان فرهنگی؛ مغز متفکر دستگاه تعلیم و تربیت


در جریان دیدار مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی مطرح شد
در جریان دیدار مدیر آموزش و پرورش مهریز با پیشکسوتان فرهنگی مطرح شد،پیشکسوتان فرهنگی؛ مغز متفکر دستگاه تعلیم و تربیت هستند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز در جریان دیدار با پیشکسوتان فرهنگی محمد علی زارعزاده مهریزی(بابا زارع) و حمید نصیریان ، پیشکسوتان فرهنگی شهرستان مهریز در منزل آنان، اظهار کرد: تکریم از بازنشستگان فرهنگی یک ضرورت است.

سیدکاظم حسینی المدواری ، پیشکسوتان عرصه آموزش و پرورش را مغز متفکر دستگاه تعلیم و تربیت دانست و گفت: باید شان و جایگاه زحمتکشان این عرصه حفظ و خدمات آنان در جامعه تبیین شود.

وی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با کانون بازنشستگان شهرستان مقرر شده دیدار و تکریم از بازنشستگان فرهنگی به صورت ماهانه در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: باید از فکر ، نظر و  تجربیات گرانقدر پیشکسوتان استفاده کرد که قطعا تحقق این امر که خواسته نظام اسلامی است نتایج بس ارزشمندی را به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: پیشکسوتان فرهنگی از جمله ظرفیتهای گرانبهای عرصه تعلیم و تربیت هستند و آموزش و پرورش همیشه نیازمند تجربه و رهنمودهای این عزیزان است .

آدرس کوتاه :