نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکاه آموزشی تکالیف مهارت محور در مهریز برگزار شد

کارکاه آموزشی تکالیف مهارت محور در مهریز برگزار شد


کارکاه آموزشی تکالیف مهارت محور در کانون شهید کشاورزی مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز کارگاه آموزشی تکالیف مهارت محور ویژه آموزگاران دوره اول ابتدایی در کانون شهید کشاورزی مهریز برگزار شد.

در این کارگاه که به مدرسی آقایان ابراهیمی و خلیلی برگزار شد بر تغییر فضای کلاس از مشق شب وحافظه‌پروری  به سمت مهارت محوری تاکید شد.

مدیر آموزش و پرورش مهریز و معاون آموزشی مدیریت از برگزاری این کارگاه که توسط واحد آموزش ابتدایی مدیریت و طی 15 ساعت در سه روز برگزار می  شود بازدید نمودند.