خبر
خبر

کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان در مهریز برگزار شد

کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان در مهریز برگزار شد


در راستای توانمند سازی آموزگاران ابتدایی
مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: در راستای توانمند سازی آموزگاران ابتدایی کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان در مهریز برگزار شد.

 کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان باهدف شناسایی دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری ، راه حلهای درمان اختلالات و آشنایی با اهداف و فعالیت‌ مرکز اختلالات یادگیری در مهریزبرگزارشد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز ، مدیر آموزش و پرورش مهریز در جمع آموزگاران ابتدایی شرکت کننده در این کارگاه با تقدیر از شرکت فعال و استقبال آموزگاران گفت: والدین و معلمان نخستین کسانی هستند که متوجه اختلالات یادگیری در کودکان می‌شوند .

سید کاظم حسینی المدواری با اشاره به لزوم ارائه آموزش های صحیح و منطبق بر اصول روانشناسی به کودکان تصریح کرد: نوع و نحوه آموزش ها در دوره ابتدایی که دوره حساسی است بسیار مهم بوده و می بایست معلمان با شناخت از شخصیت و تواناییهای دانش آموزان بهترین و موثرترین روش آموزش علمی و رفتاری را به کار گیرند.

وی ادامه داد:‌ برگزاری این کارگاه های تخصصی برای معلمان ابتدایی موجب می شود تا امکان بررسی مشکلات یادگیری دانش آموزان فراهم شود و معلمان دوره ابتدایی باشیوه های نوین تدریس و اختلالات یادگیری دانش آموزان و راهکار های مناسب رفع اختلالات یادگیری در دانش آموزان آشنایی پیدا کنند

کارشناس آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مهریز در حاشیه برگزاری این کارگاه با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی تصریح کرد: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، افزایش اطلاعات تخصصی آموزگاران مقطع ابتدایی در خصوص شناسایی دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری، آشنایی با اهداف و فعالیت‌های مراکز اختلالات یادگیری، چگونگی شناسایی و معرفی دانش‌آموزان به مرکز اختلالات یادگیری به‌ منظور کاهش و رفع مشکل آنان و بهبود فرآیند یادگیری آنها است .

سید مجتبی سادات  افزود: در این دوره، که ویژه آموزگان دوره اول ابتدایی برگزار می شود انواع اختلالات یادگیری و راه‌های پیشگیری و درمان آنها به خوبی ارائه می شود که خوشبختانه مورد استقبال همکاران قراز گرفته است .

 

آدرس کوتاه :