خبر
خبر

کتابچه کوچ ویژه والدین در مهریز توزیع شد

کتابچه کوچ ویژه والدین در مهریز توزیع شد


کتابچه آموزشی کوچ(کنترل وزن و چاقی) ویژه والدین در مدارس مهریز توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: راهنمای بسته تحولی کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ) با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال و سالم ویژه والدین توسط واحد انجمن اولیاء و مربیان مدیریت توزیع شد.

سید کاظم حسینی المدواری افزود: پروژه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ)با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال و سالم و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانش اولیا و خانواده ها در پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی دانش آموزان،آگاهی از عوارض و پیامدهای ناشی از آن با روشهای ساده علمی در تشخیس شاخص توده بدنی , اصلاح الگوهای غذایی،آشنایی با انواع فعالیتهای بدنی و ترغیب دانش آموزان به داشتن وزن متناسب در بین اولیای دانش آموزان شهرستان توزیع شده و زمینه تحول اساسی و مبنایی در توسعه سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان را محقق خواهد ساخت.

وی با بیان اینکه هرگونه اقدام برای کنترل اضافه وزن و چاقی بدون مشارکت،همراهی و حمایت اولیاء و خانواده ها ناموفق خواهد بود گفت: سبک زندگی خانواده ها، شیوه های رفتاری، حمایت والگودهی والدین نقش مهمی در توسعه فعالیتهای بدنی و انتخاب مواد غذایی دانش آموزان دارد.

وی از والدین خواست ضمن مطالبه گری از مدارس و پیگیری بسته های آموزشی ارائه شده توسط واحدهای تربیت بدنی، سلامت و انجمن اولیاء و مربیان مدیریت در راستای این پروژه حهت ایفای نقش خود در دستیابی به وزن مطلوب و تامین سلامتی خود و فرزندان، علاوه بر رغایت اصول تغذیه سالم در برنامه غذایی با انجام فعالیتهای بدنی توسط خود و دانش آموزان و ترغیب و حمایت آنان، زمینه تخقق و اجرای نمودن پروژه کوچ را فراهم نمایند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز اظهار امیدواری نمود پروژه کوچ ضمن ترغیب دانش آموزان به داشتن وزن مطلوب،افزایش فعالیتهای حرکتی و ارتقاء نشاط و شادابی در پرورش نسل مورد انتظار، نقش موثر خود را ایفا نماید و از این رهگذر دانش آموزان با خود مراقبتی، وزن خود را در طول عمر خود مدیریت نمایند.

 

 


 

آدرس کوتاه :