نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه اول مسابقات علمی کاربردی هنرستان‌های کار و دانش استان توسط هنرجوی مهریزی

کسب رتبه اول مسابقات علمی کاربردی هنرستان‌های کار و دانش استان توسط هنرجوی مهریزی


مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: هنرجوی مهریزی رتبه اول مسابقات علمی کاربردی هنرستان‌های کار و دانش استان یزد را کسب نمود

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: سید امین حسینی هنرجوی هنرستان کاردانش شهیدنیافر مهریز، رتبه اول مسابقات علمی کاربردی در رشته تعمیر خودرو استان یزد را کسب کرد و به مرحله کشوری راه یافت.

سید علی کارآموز افزود: همچنین دانش آموزان حسن زارع خورمیری  و مجتبی دهقانی از هنرستان شهید نیافر مهریز موفق به کسب رتبه دوم استان در رشته های تعمیر خودرو و درودگری شدند.

وی ضمن تبریک به هنر آموزان هنرستان کارو دانش شهید نیافر مهریز ، این موفقیت ارزشمند را به هنر آموزان و پرسنل سخت کوش هنرستان،خانواده آنان و جامعه فرهنگی و دانش آموزی مهریزتبریک گفت.