نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه برگزیده استانی توسط فرهنگی مهریزی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

کسب رتبه برگزیده استانی توسط فرهنگی مهریزی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی


فرهنگی مهریزی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رتبه برتر استان یزد را کسب نمود

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: هما زارع بیدکی دبیر ریاضی مدارس مهریز در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی موفق به کسب رتبه برگزیده استانی شد و به مرحله کشوری این مسابقات راه یافت.

سید کاظم حسینی المدواری افزود: جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و با توجه به راهکار این سند مبنی بر محور قرار دادن فناوری های نوین در امر یاددهی و یادگیری برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: محتواهای الکترونیک تولید شده شامل نرم افزارهای چندرسانه ای کمک آموزشی درسی و خلاقانه متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان است