نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه دوم استان در مسابقات قرآنی مرحله استانی توسط دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم مهریز

کسب رتبه دوم استان در مسابقات قرآنی مرحله استانی توسط دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم مهریز


دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم مهریز رتبه دوم استان یزد در مسابقات قرآنی مرحله استانی را کسب نمودند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم مهریز  رتبه دوم استان یزد در مسابقات قرآنی مرحله استانی را کسب نمودند.

سید علی کارآموز افزود: بنا بر اعلام اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز بر اساس رتبه های برتر به دست آمده توسط دانش آموزان مهریز در مسابقات قرآنی استان رتبه دوم استان را کسب نمود.