نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه سوم مسابقات قرآن,عترت و نماز کشور توسط فرهنگی مهریزی

کسب رتبه سوم مسابقات قرآن,عترت و نماز کشور توسط فرهنگی مهریزی


مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: فرهنگی مهریزی موفق به کسب رتبه سوم کشوری مسابقات قرآن,عترت و نماز کشور شد.

به گزارش روابط عمومی اموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: " زهرا دهقانی زاده بغداد آبادی" در رشته حفظ كل قرآن کریم مقام سوم كشور را به دست آورد.

گفتنی است:مسابقات کشوری قرآن , عترت و نماز فرهنگیان سراسر کشور درمشهد مقدس برگزارشد و فرهنگیان  در رشته های قرائت و حفظ قرآن کریم ، نهج البلاغه و روش تدریس احکام به رقابت پرداختند که دو نفر از همکاران فرهنگی استان یزد موفق به کسب رتبه سوم و چهارم کشوری در مسابقات قرآن,عترت و نماز شدند.