نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه عالی استان در ارزیابی فعالیتهای سوادآموزی توسط آموزش و پرورش مهریز

کسب رتبه عالی استان در ارزیابی فعالیتهای سوادآموزی توسط آموزش و پرورش مهریز


مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: آموزش و پرورش مهریز موفق به کسب رتبه عالی استان در ارزیابی فعالیتهای سوادآموزی استان یزد گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: این مدیریت موفق به کسب رتبه عالی استان در ارزیابی فعالیتهای سوادآموزی استان یزد در سالهای 1395 و 1396 گردیده است.

سید علی کارآموز با تبریک کسب این رتبه و تقدیر از اعضای گروه بهبود کیفیت سوادآموزی شهرستان افزود: شهرستان مهریز با 1329.1 امتیاز موفق به کسب رتبه عالی شایسته تقدیر توسط معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد شده است.