نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه نخست فعالیت‌های سوادآموزی استان توسط آموزش‌وپرورش مهریز/ارزیابی سوادآموزی مهریز در 19 شاخص

کسب رتبه نخست فعالیت‌های سوادآموزی استان توسط آموزش‌وپرورش مهریز/ارزیابی سوادآموزی مهریز در 19 شاخص


مدیر آموزش و پرورش مهریز خبر داد
مدیر آموزش و پرورش مهریز از کسب رتبه اول این شهرستان در حوزه فعالیت های مربوط به سوادآموزی استان یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، مدیر آموزش و پرورش مهریز با اعلام این خبر اظهار داشت: در ارزیابی شاخص های عملکرد فعالیتهای سوادآموزی  شهرستانها و مناطق استان که توسط معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان صورت گرفت آموزش و پرورش مهریز توانست با عملکردی شاخص رتبه اول را در بین شهرستانها و مناطق استان به خود اختصاص دهد.

سید علی کارآموز افزود: این ارزیابی مربوط به عملکرد سال ۹5 بوده و شهرستان مهریز در شاخص های نوزده گانه پوشش حجم،توانمندسازی،نظارت وارزشیابی،اجرای طرحهای کشوری،جلب مشارکت مدیران مدارس و دستگاههای اجرایی،درصدقبولی و نگهداشت سال 96،ابتکارات و نوآوری، مستند سازی و نوآوری،شورای پشتیبانی و کمیته بهبود کیفیت  با کسب هزار و ۳2۹ امتیاز رتبه اول استان را کسب کرد.

وی ضمن تبریک کسب این موفقیت گفت: حمایت ها و پشتیبانی فرماندار شهرستان ،مدیران دستگاه های اجرایی ،مدیران مدارس و اعضای شورای پشتیبانی و کمیته بهبود کیفیت شهرستان در کسب این رتبه بی تاثیر نبوده که جا دارد از این همراهی و حمایت ها تشکر کنیم.