نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های برتر دانش آموزان مهریزی در همایش شوراهای دانش آموزی استان

کسب رتبه های برتر دانش آموزان مهریزی در همایش شوراهای دانش آموزی استان


دانش آموزان مهریزی در همایش شوراهای دانش آموزی استان موفق به کسب رتبه های برتر استان شدند.

اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول فاطمه الزهراء شهرستان مهریز در همایش  شوراهای دانش آموزی استان موفق به کسب رتبه برتر استان شدند.

همچنین در مسابقه کتبی کتاب دستورالعمل شوراها خانم فاطمه فلاح از مهریز حائز رتبه اول شد و در مسابقات ورزشی دانش آموزان شهرستان مهریز در رشته والیبال مقام اول و رشته طناب کشی مقام سوم را کسب کردند . ضمنا

مدیر آموزش و پرورش مهریز با حضور در اردوگاه سانیچ از برگزاری اردوی استانی اعضای شورای دانش آموزی  بازدید نمود.