نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های برتر دانش آموزان مهریزی در همایش شوراهای دانش آموزی استان

کسب رتبه های برتر دانش آموزان مهریزی در همایش شوراهای دانش آموزی استان


دانش آموزان مهریزی در همایش شوراهای دانش آموزی استان موفق به کسب رتبه های برتر استان شدند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان های ابن سینا و دوره اول دکتر احمد زارعزاده شهرستان مهریز در همایش  شوراهای دانش آموزی استان موفق به کسب رتبه های اول و دوم استان شدند و به شوراهای برتر کشور راه پیدا کردند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز با حضور در اردوگاه سانیچ از برگزاری اردوی استانی اعضای شورای دانش آموزی و حضور در جمع دانش آموزان مهریز کسب این مقام را به آنان تبریک گفت و از تلاش دانش آموزان قدردانی نمود.