نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های برتر پرسش مهر استاندار یزد توسط فرهنگیان و دانش آموزان مهریزی

کسب رتبه های برتر پرسش مهر استاندار یزد توسط فرهنگیان و دانش آموزان مهریزی


فرهنگیان و دانش آموزان مهریزی در مسابقه پرسش مهر شماره 2 استاندار یزد با کسب دو رتبه اولی و دومی خوش درخشیدند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در بخش فرهنگیان جواد قانع از دبیرستان نمونه دکتر احمد زارعزاده رتبه اول استان و در بخش دانش آموزی زهرا زارع از دبیرستان چهرآذر رتبه دوم استان را کسب نمودند.

گفتنی است:استاندار یزد با طرح این پرسش که دانش آموز شایسته چه ویژگی هایی دارد، از فرهنگیان و دانش آموزان خواست نظرات خود در این خصوص را اعلام کنند.