نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام برتر جشنواره درس پژوهی توسط بانوان فرهنگی مهریزی و راهیابی به مرحله کشوری

کسب مقام برتر جشنواره درس پژوهی توسط بانوان فرهنگی مهریزی و راهیابی به مرحله کشوری


مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت:بانوان فرهنگی مهریزی از دبستان پروین اعتصامی با کسب رتبه برتر استان به مرحله کشوری این جشنواره راه یافتند.

 

 

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: همکاران فرهیخته دبستان پروین اعتصامی مهریز خانمها  زینت ملامحمدعلیان،سمیه ایازی نژاد،ساجده دهقان،زینب عظیمی،طاهره زارعزاده،سودابه قدوسی،حکیمه کشاورزی و فاطمه زارعزاده درجشنواره درس پژوهی استان یزد مقام برتراین جشنواره را کسب کردند.

 سید علی کارآموز با تبریک کسب این موفقیت افزود: درس پژوهی، با درگیر ساختن معلمان در فرایند تبیین مساله،طرح نقشه، عمل، مشاهده، باز اندیشی و بازنگری، فرهنگ مشارکتی حرفه ای را ارتقا می دهد.

 وی تصریح کرد: فرایند یاد گیری در درس پژوهی ، به تغییر فرهنگ مدرسه کمک می کند و محیط انعطاف پذیر برای دستیابی به یادگیری سازمانی را توسعه می بخشد.