نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام دوم استانی در مسابقات علمی-عملکردی

کسب مقام دوم استانی در مسابقات علمی-عملکردی


کسب مقام دوم استانی در مسابقات علمی - عملکردی معلمان توسط همکاران در دبستان شاهد دانش

حمد وستایش خدای را که قلم را با سوگند خویش کرامت بخشید
نتیجه خوب با کیفیتی بالا امری تصادفی نیست بلکه نتیجه اراده مصمم ،تلاش صادقانه ،و اجرای ماهرانه است
بدین وسیله کسب مقام دوم استانی در مسابقات علمی -عملکردی معلمان  توسط همکاران در دبستان شاهد دانش
را به جامعه ی فرهنگیان شهرستان مهریز تبریک می گوییم
همکاران گرامی   شما با دو بال دانش وانگیزه همراه با ثبات قدم  برای چندمین سال پیاپی  سبب سربلندی آموزش وپرورش شهرستان مهریز گردیدید
اندیشه هایتان تا همیشه استوار باد