نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته هدایت تحصیلی مهریز تشکیل گردید

کمیته هدایت تحصیلی مهریز تشکیل گردید


جلسه کمیته هدایت تحصیلی پایه نهم مهریز با حضور مدیر آموزش و پرورش و ورییس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان یزد تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز  مدیر آموزش و پرورش مهریز در این نشست ضمن بیان اهمیت موضوع هدایت تحصیلی در سرنوشت دانش آموزان از اعضا خواست با جدیت تمام در اجرای درست مسئله انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پایه نهم بر اساس طرح توسعه متوازن همت گمارند.

کرمی نژاد رئیس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه به تبیین چگونگی امر هدایت تحصیلی در پایه نهم پرداخت و آخرین تغییرات و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه را برای اعضا تشریح نمود.

معاون پرورشی و فرهنگی مدیریت نیز در این جلسه پیرامون اهمیت موضوع هدایت تحصیلی سخنانی ایراد  نمود  و با توجه به اولین سال اجرای این طرح در پایه نهم سوالات و مشکلات احتمالی را بیان نمود.