نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی توجیهی طرح نماد در مهریز برگزار شد

گردهمایی توجیهی طرح نماد در مهریز برگزار شد


با حضور رییس اداره مراقبت از آسیبهای اجتماعی اداره کل اموزش و پرورش استان یزد
گردهمایی توجیهی طرح نماد در مهریز با حضور مدیران مدارس برگزار شد.

گردهمایی توجیهی طرح نماد در مهریز با حضور مدیران مدارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز گردهمایی توجیهی طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان موسوم به نماد ویژه مدیران مدارس با حضور رییس اداره مراقبت از آسیبهای اجتماعی اداره کل اموزش و پرورش استان یزد در کانون شهید کشاورزی مهریز برگزار شد.