نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی توجیهی مدیران مدارس مهریز پیرامون دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان برگزار شد

گردهمایی توجیهی مدیران مدارس مهریز پیرامون دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان برگزار شد


گردهمایی توجیهی مدیران مدارس مهریز پیرامون دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان و بیان سیاستهای ابلاغی استان با حضور رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و مدیر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این گردهمایی ضمن تقدیر و تشکر اززحمات یک ساله  مدیران مدارس بر رعایت مفاد دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان درمحدوده های جغرافیای مدارس و نظارت مستمر بر ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 97-۹6تاکید نمود.

برزگری  با اشاره به اینکه همواره موضوع ثبت نام دانش آموزان از دغدغه های جدی والدین می باشد گفت: همه تلاش ما این است که با تکریم ارباب رجوع و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه شرایط مناسبی را برای ثبت نام دانش آموزان فراهم آوریم

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این گردهمایی پس از ارائه گزارشی از روند فعالیتهای ستاد ثبت نام در خصوص محدوده بندی مدارس ، انجام بازرسی از روند ثبت نام در مدارس صحبت کرد.

سپس معاونین مدیریت و مدیران حاضر در جلسه در مورد مسائلی چون  تخصیص جایگاه ویژه ثبت نام در مدارس ، تشکیل ستاد ثبت نام مدارس ، انجام نظارت میدانی ، آماده سازی زیر ساخت های مقدماتی و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.