نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی مردمی در حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی

گردهمایی مردمی در حمایت از محیط زیست و منابع طبیعیگردهمایی مردمی در حمایت ار محیط ریست و منابع طبیعی ( جمعه 95/2/24 ساعت  8 صبح منطقه دامگاهان مهریز)

 

 

حرکت مینی بوس های  دوستداران طبیعت از مهریز  - ساعت 9  صبح جمعه میدان شهید صدوقی  به مقصد دامگاهان