خبر
خبر

یاد و خاطره ی فرهنگیان متوفی ناشی از کرونا گرامی داشته شد.

یاد و خاطره ی فرهنگیان متوفی ناشی از کرونا گرامی داشته شد.


به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم یاد و خاطره ی فرهنگیان متوفی ناشی از کرونا در مهریز گرامی داشته شد.

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز به‌ مناسب‌ هفته بزرگداشت مقام معلم مدیر آموزش و پرورش مهریز،رئیس شورای شهر و جمعی از فرهنگیان با حضور بر قبور فرهنگیان متوفی که بر اثر بیماری کرونا به رحمت خدا رفته اند با قرائت فاتحه و نثار گل یاد آن‌ها را گرامی داشتند.

گفتنی است همکاران بزرگوار شادروان سید علی اکبر میروکیلی، حمیدرضا صلواتی،محمد رضا زارع بیدکی و محمد محمدی در طی دوران کرونا به رحمت ایزدی رفته اند.

همچنین مسئولین با حضور بر سر  مزار همکار گرامی شادروان حسین ابوئی ریاست اسبق آموزش و پرورش شهرستان با قرائت فاتحه یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

آدرس کوتاه :