نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

19 تیرماه زمان اعزام به خدمت سرباز معلمان

19 تیرماه زمان اعزام به خدمت سرباز معلمان


اعزام پذیرفته شدگان سرباز معلم سال جاری به مراکز آموزش نظامی 19 تیرماه انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و بنا به اعلام مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش اعزام پذیرفته شدگان سرباز معلم سال جاری به مراکز آموزش نظامی درروز شنبه 19 تیرماه انجام می شود.

مدیرکل اموراداری دراطلاعیه شماره 14-95 خود از مشمولان خواسته است برای دریافت برگ اعزام درروزسه شنبه 15 تیریا شنبه 19 تیرماه به دفاتر پلیس +10  یا مراکز وظیفه عمومی مراجعه کنند.