نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

760 دانش آموز داوطلب مهریزی در کنکور 97 رقابت می کنند

760 دانش آموز داوطلب مهریزی در کنکور 97 رقابت می کنند


مدیر آموزش و پرورش مهریز
مدیر آموزش و پرورش مهریز از رقابت 760 دانش آموز داوطلب آزمون کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این شهرستان خبر داد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همزمان با سراسر کشور روزهای پنج شنبه هفتم و جمعه هشتم تیرماه در این شهرستان برگزار می شود.
کارآموز با اشاره به حضور 760 داوطلب در این آزمون گفت: از مجوع کل شرکت کنندگان 432 نفر زن و 328 نفر مرد می باشند و بیشترین آمار شرکت کنندگان مربوط به آزمون گروه آزمایشی تجربی با 268 نفر شرکت کننده می باشد.

وی افزود: این دانش آموزان در پنج رشته ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی با هم رقابت می کنند.
آزمون گروه های ریاضی و فنی، علوم انسانی و هنر روز پنجشنبه هفتم تیر ماه و داوطلبان گروه های زبان خارجی و علوم تجربی نیز در روز جمعه هشتم تیرماه برگزار می شود
.