نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

97015 - مهارت آشپزی درجه (2)

97015 - مهارت آشپزی درجه (2)97015 - مهارت آشپزی درجه (2)

 

عنوان دوره: مهارت آشپزی درجه (2)

کد دوره: 92101651

ساعت: 32

ویژگی : تخصصی

شرایط فراگیران  :  هنرآموزان مدیریت خانواده

زمان برگزاری :  پنج شنبه ها   -  12 مهر الی 3 آبان

مکان برگزاری:  هنرستان کاشولخان