خبر
خبر

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه‌

اطلاعیه‌


ثبت اطلاعات نیروهای طرح مهرآفرین و مربیان قرآنی استخدامی سال 1390 و 1391 و 1392شاغل استان یزد

 


 

کلیه مشمولین طرح مهرآفرین (مصوبه شماره 176441/ت 48702 هـ مورخ 1390/9/30 هیات وزیران) که در سال 1391 بصورت قراردادی تبدیل به پیمانی شده اند و همچنین مربیان قرآنی (مجوز 175206/47515 مورخ 1390/9/6) که در سال 1390 و 1391 و 1392 به صورت قراردادی و یا پیمانی بکارگیری شده اند می بایست فرم زیر را با دقت و بصورت کامل تکمیل نمایند. مسئولیت عدم صحت اطلاعات بعهده خود فرد می باشد. اطلاعات این فرم پس از جمع آوری و بررسی به وزارت متبوع ارسال خواهد شد.
 
https://form.yazdedu.ir/view.php?id=625478

 

آدرس کوتاه :