خبر
خبر

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 7 استخدامی پیمانی سال 1400 آموزش و پرورش سهمیه استان یزد

اطلاعیه شماره 7 استخدامی پیمانی سال 1400 آموزش و پرورش سهمیه استان یزد


نتایج یک برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1400 در سایت سازمان سنجش اعلام گردید

کلیه پذیرفته شدگان می بایست ضمن مطالعه کامل و دقیق اطلاعیه مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس sanjesh.org، مطابق برنامه زمانبندی (که در اطلاعیه بعدی همین سایت اعلام خواهد شد) جهت انجام مراحل بعدی به اداره امور اداری وتشکیلات آموزش و پرورش استان یزد مراجعه نمایند لیکن با توجه به موضوع شیوع بیماری کرونا فعلا نیازی به مراجعه حضوری نبوده و پذیرفته شدگان می بایست جهت اقدامات لازم اطلاعیه بعدی سایت اداره کل را مطالعه نمایند. وی گفت: افرادی که فرم گزینش (اطلاعات فردی) را در مرحله تشکیل پرونده اولیه تکمیل و تحویل مسئول گزینش (میز آخر روز تشکیل پرونده) نموده اند، نیازی به تحویل مجدد فرم نبوده و در صورت نقص در فرم از طرف همکاران حوزه گزینش به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد. ضمناً زمانبندی مرحله مصاحبه گزینش نیز از طریق اطلاعیه توسط حوزه گزینش در سایت اداره کل اطلاع رسانی خواهد شد. داوطلبان صرفاً اطلاعیه های سایت اداره کل را دنبال نمایند و از مراجعه حضوری به ادارات شهرستان ها و مناطق یا اداره کل و همچنین تماس تلفنی خودداری نمایند. همچنین افرادی که نسبت به نتیجه نهایی اعتراض دارند ضمن مطالعه کامل و دقیق اطلاعیه مندرج در سایت سازمان سنجش نسبت به تکمیل فرم رسیدگی به اعتراض که در سایت مذکور وجود دارد اقدام نموده و به همراه مستندات به اداره کل آموزش و پرورش واحد استخدام تحویل دهند و یا به آدرس یزد - چهارراه فرهنگیان - کوچه سردوراه- اداره کل آموزش و پرورش یزد- واحد استخدام پست نمایند.

 

آدرس کوتاه :