خبر
خبر

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه مرکزی و مدارس مجری اسکان میهمانان نوروزی مهریز

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه مرکزی و مدارس مجری اسکان میهمانان نوروزی مهریز


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه مرکزی و مدارس مجری اسکان میهمانان نوروزی (فرهنگیان) مهریز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اموزش و پرورش مهریز، مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه مرکزی اسکان فرهنگیان و مدارس مجری طرح اسکان در شهرستان مهریز بازدید و در جریان روند پذیرش و ارائه خدمات به میهمانان نوروزی بخصوص میهمانان فرهنگی قرار گرفت.
در این بازدید روسای ادارات حراست،ارزیابی عملکرد و کارشناس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان مدیر کل را همراهی می کردند.
 
 
 
آدرس کوتاه :